Poznaj miejsce konferencji:

Europejskie
Centrum Solidarności

pl. Solidarności 1, 80-863 Gdańsk
www.ecs.gda.pl

Dlaczego warto?

+300 uczestników
+70 prelegentów
+13 bloków tematycznych
+15 godzin dyskusji i prezentacji
3 dni programowe

Samorząd – rząd: bez współpracy
nie ułożymy puzzli cyfrowej Polski

Sprawna realizacja strategii cyfryzacyjnych w Polsce zależeć będzie od poprawy komunikacji i uruchomienia realnej współpracy pomiędzy stroną rządową a samorządami. Spełnienie tego warunku jest kluczowe dla skuteczności procesu udostępniania e-usług publicznych – to podstawowy wniosek z debat 22. Konferencji „Miasta w Internecie”. Czasu do stracenia nie ma, a decyzje podjęte w ciągu najbliższych kilkudziesięciu miesięcy przesądzą o powodzeniu przyszłych działań lub je znacznie utrudnią.

- Inwestycje samorządów w cyfrowe usługi publiczne ze środków unijnych będą w perspektywie budżetowej lat 2014-2020 o 300 mln zł wyższe, niż rządowe i wyniosą 4,3 mld zł. Czas to dostrzec na poziomie decyzji politycznych i codziennych działań. Bieżąca, efektywna, wspierana potencjałem eksperckim współpraca samorządów i Ministerstwa Cyfryzacji to wyzwanie czasu hic et nunc - mówił podczas otwarcia 22. Konferencji „Miasta w Internecie” jej dyrektor programowy - Krzysztof Głomb.

Administracja publiczna wszystkich poziomów zainwestuje w systemy informatyczne w obecnej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej ok. 8,3 mld zł. To rekordowa, ogromna kwota, niemal dwukrotnie większa niż w latach 2014 – 2020. Niestety decyzje o jej przeznaczeniu podejmowane są przez resort i samorządy samodzielnie, odrębnie, a istniejące mechanizmy wymiany informacji i uzgodnień nie mają formalnego charakteru. O niepowodzeniu w realizacji projektu tzw. Linii Współpracy 2016 realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji mówił zresztą podczas 22KMWI otwarcie sam Minister Zagórski. Wszyscy potencjalni partnerzy są zatem świadomi powagi sytuacji.

czytaj więcej

Prelegenci konferencji

Bloki tematyczne

W ciągu trzech dni odbędzie się kilkanaście bloków tematycznych
PROGRAM RAMOWYPROGRAM SZCZEGÓŁOWY

Partnerzy

Sponsorzy

Patroni medialni