Prelegent

Wojciech Kasprzyk

Zastępca Prezydenta ds. Planowania i Cyfryzacji, Urząd Miejski w Koszalinie


Od 2015 r. Przewodniczący Rady Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie. W mieście odpowiedzialny za planowanie przestrzenne, gospodarkę nieruchomościami miasta i skarbu państwa, sprawy geodezji, kartografii i katastru, a także rozwijanie i koordynowanie procesów informatyzacji urzędu i miasta. Wykonuje powierzone czynności administratora danych osobowych.

Absolwent m.in. Uniwersytetu Szczecińskiego – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego.

PRELEGENCI