Prelegent

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku


Absolwentka ekonomii Uniwersytetu w Białymstoku (UwB), aktualnie studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UwB. Posiada bogate doświadczenie z zakresu funkcjonowania administracji publicznej i wdrażania funduszy unijnych.

W latach 2005-2009 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów. Od listopada 2009 jest Dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2011 – 2012 pełniła nadzór merytoryczny z ramienia Zarządu Województwa Podlaskiego nad przygotowaniem Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego opracowanego w ramach projektu „e-Podlaskie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego.

Obecnie departament, którym kieruje wdraża trzy duże projekty regionalne: „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności cz. II – administracja samorządowa” w partnerstwie ze 129 jednostkami samorządu terytorialnego z terenu województwa podlaskiego oraz „Podlaski System Informacyjny – e-zdrowie” realizowany w partnerstwie z 39 partnerami (powiaty i jednostki lecznicze).

Jest członkiem Zespołu 2014+ (Zespół ds. Programowania Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 oraz Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.


Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

PRELEGENCI