Prelegent

Agnieszka Aleksiejczuk

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku


Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP, Członek Rady Programowej Linii Współpracy 2016 (LW 2016), Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju Umiejętności Cyfrowych, Członek Zespołu I Lidera Cyfryzacji w Polsce.

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwentka III edycji Akademii Zarządzania IT w Administracji Publicznej. Doktorantka Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku.

Wdraża w życie Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego E-Podlaskie, realizując projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze e-administracji, e-zdrowia i e-edukacji, a także aktywizując i włączając w ten proces różne środowiska.

PRELEGENCI