Prelegent

Krzysztof Golubiewski

Dyrektor Centrum Administracji, PKO Bank Polski


Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW. Zawodowo związany z PKO Bankiem Polskim. Pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Sieci i Optymalizacji Procesów. Obecnie na stanowisku Dyrektora Centrum Administracji.

Od 2016r. zaangażowany w program „Od papierowej do cyfrowej Polski” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju. Jest członkiem zespołu powołanego w kwietniu br. przez Ministra Zdrowia – „Efekt Zdrowie", którego celem jest poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia. Jest również uczestnikiem rady ekspertów IT przy Ministrze Zdrowia. Współpracuje z Instytutem Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w zakresie projektów „Polska Cyfrowa” oraz „Opieka Zdrowotna”. Brał udział w projektach: Konstytucja dla Biznesu, Program zwalczania nadużyć podatkowych i Zwiększenia obrotu bezgotówkowego.

PRELEGENCI