O konferencji

W dniach 27-29 czerwca 2018 r. odbędzie się w Gdańsku 22. edycja konferencji „Miasta w Internecie”, największej w Polsce debaty na temat cyfryzacji sektora publicznego.

Przed rokiem, w Gdańsku na 21 Konferencji „Miasta w Internecie” wieszczono program „od papierowej do cyfrowej Polski”. Dyskutowano o 68 projektach cyfrowych realizowanych przez 6 rządowych resortów. Dziś wypada zapytać: co zostało z tych planów? Na co wydajemy największe w historii środki unijne przeznaczone na informatyzację? Odpowiedzi na nie poszukiwać będą uczestnicy 22 edycji - tego największego w Polsce forum debaty na temat cyfryzacji sektora publicznego, na które organizatorzy zapraszają 27-29 czerwca br. do Europejskiego Centrum Solidarności.

Na program 22 KMWI złożą się: dwie sesje plenarne, 13 bloków tematycznych i dwie debaty. – W połowie perspektywy finansowej lat 2014 – 2020 postanowiliśmy w centrum debaty postawić problemy: brak architektury informacyjnej państwa, który dotkliwie upośledza rozwój elektronicznej administracji w Polsce oraz słabe mechanizmy koordynacji między działaniami na poziomie centralnym a regionalnym i metropolitalnym – deklaruje Krzysztof Głomb, prezes Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”. Konferencja gdańska, z udziałem wybitnych ekspertów tej tematyki będzie znakomitym polem dyskusji o potrzebnych decyzjach Rządu RP na tym polu.

Pierwszy jej dzień poświęcony będzie wizji cyfrowego państwa z perspektywy resortu cyfryzacji i ekspertów e-administracji, różnorodnym aspektom rozwoju administracji cyfrowej, udanym wdrożeniom smart cities oraz informatycznym aspektom wyborów samorządowych. Przedstawiony zostanie także raport na temat e-usług publicznych w Polsce – tych realnie i pozornie działających, czy wręcz mimo sporych wydatków na nie – wciąż pozostających w fazie realizacji.

- Planujemy także dyskusję na temat tzw. linii współpracy czyli działań uzgodnieniowych i koordynacyjnych między Ministerstwem Cyfryzacji i samorządami regionalnymi, które w ostatnim roku praktycznie zamarły – skomentował Arkadiusz Złotnicki – dyrektor Konferencji.

Drugiego dnia Konferencji w ramach bloków tematycznych dokonany zostanie szczegółowy przegląd strategicznych działań i projektów na rzecz zapewnienia: e-tożsamości Polakom w kontekście obowiązków samorządu lokalnego oraz bezpieczeństwa cyfrowego na poziomie administracji gminnej oraz placówek oświatowych.

Podczas bloku „Infrastruktura miasta 5.0 – perspektywa roku 2030” przedstawione zostaną natomiast najnowsze decyzje i rozwiązania łączące się z czekającym nas wprowadzeniem sieci 5G, instalacją elektronicznych systemów monitoringu smogu, wdrożeniem zabezpieczeń przed dronami swobodnie penetrującymi obszary miejskie, czy przygotowaniami do zapewnienia bezpiecznej komunikacji samochodami autonomicznymi.

Odrębną sesję organizatorzy dedykowali rozwojowi rozwiązań fin-tech (finansowo-technicznych) w samorządach, czyli spełnieniu prawnego obowiązku wprowadzenia e-faktur do administracji lokalnej i wojewódzkiej oraz postępom w obrocie bezgotówkowym. Ważnymi komponentami gdańskiego spotkania będą także bloki tematyczne: na temat stanu zaawansowania inwestycji w informatyzację kraju oraz planów na nową perspektywę 2021-2027 na tym polu, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Uczestnicy Konferencji będą mieli także okazję do dyskusji na temat nowych obowiązków władz gminnych i jednostek organizacyjnych gmin, związanych z wprowadzeniem rozporządzenia RODO, jak również zapoznania się z planami samorządów wojewódzkich w domenie cyfryzacji, w którym wezmą udział dyrektorzy departamentów w urzędach marszałkowskich.

Całości programu drugiego dnia dopełni Debata Czterech Prezesów, realizowana w roku jubileuszu 70-lecia polskiej informatyki. Wezmą w niej udział prezesi Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”.

Przez całą konferencję realizowana będzie ścieżka tematyczna cyfryzacji edukacji, w której zaprezentowane zostaną: szczegółowy przebieg realizacji programu zapewnienia wysokiej jakości dostępu do Internetu wszystkich szkół w Polsce (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna), uwarunkowania realizacji w szkołach rządowego programu „Aktywna Tablica” oraz tzw. biała księga edukacji cyfrowej opracowanej przez ekspertów Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@ (http://www.kometa.edu.pl )

Program konferencji został przygotowany specjalnie pod kątem potrzeb decydentów samorządowych: prezydentów, burmistrzów, wójtów, a także sekretarzy i szefów działów informatycznych. Zamiarem organizatorów jest dostarczenie im w czasie konferencji pełnego niemal spectrum tematów informatycznych, z jakimi mogą mieć do czynienia w swojej pracy. Podsumowując: pobyt w Gdańsku pozwoli im na zdobycie niezbędnej wiedzy w tej dziedzinie zarządzania miastem, gminą, czy powiatem. A także na bezpośrednie spotkania z liderami projektów centralnych i regionalnych.

Udział w jej obradach zadeklarował także Marek Zagórski – Sekretarz Stanu w MC. Organizatorzy wystąpili o patronat honorowy Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego, który patronował KMWI w ostatnich latach.