Prelegent

Marek Zagórski

Minister Cyfryzacji


Urodził się 6 sierpnia 1967 r. w Kamieniu Pomorskim. Ukończył Uniwersytet Szczeciński, Wydział Humanistyczny, kierunek Pedagogika oraz podyplomowe studia w zakresie finansów i bankowości w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Żonaty, ma dwoje dzieci.

Funkcje publiczne

17.04.2018 –
Minister
Ministerstwo Cyfryzacji

09.2016 – 16.04.2018
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Cyfryzacji

12.2015 – 09.2016
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Skarbu Państwa

10.2015 – do dziś
Poseł RP
Sejm

05.2006 – 05.2007
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.2001 – 11.2005
Poseł RP
Sejm

04.1999 – 10.2001
Szef Gabinetu Politycznego
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Działania w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, ruchach społecznych

2005 – 2006 i 2009 – 2015
Prezes Zarządu
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Zatrudnienie w sektorze prywatnym

2007 – 2009
Wiceprezes Zarządu
Wipasz S.A.

2005 – 2006
Prezes Zarządu
Poręczenia Kredytowe

1995 – 1998
Prezes Zarządu
Pomorska Stacja Radiowa

1993 – 1994
Redaktor Naczelny
TV GryfNet

1992 – 1993
Redaktor Naczelny
Wydawnictwo Punkt Widzenia

PRELEGENCI