Prelegent

Zdzisław Nowakowski

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu


Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, sekretarz Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej, honorowy profesor oświaty. Posiada 30-letnie doświadczenie w nauczaniu informatyki w szkołach ponadgimnazjalnych. Autor podręczników szkolnych z informatyki. Współpracuje z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych z informatyki dla nauczycieli oraz z Centrum e-Learningu Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie wdrażając do praktyki szkolnej e-kształcenie.

PRELEGENCI