Prelegent

Dr Paweł A. Nowak

p.o. Naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego


Absolwent politologii UW, doktor ekonomii UŁ. Od 2010 r. pracownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w problematyce społeczeństwa informacyjnego oraz zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz funkcjonowaniem władzy i administracji publicznej w Polsce. Autor artykułów i współautor monografii naukowych poświęconych powyższej problematyce. Pomysłodawca i redaktor naukowy ukazującej się od 2009 r. serii INNOWACJE (wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego).

Od 2007 r. p.o. Naczelnika Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Autor, współautor, koordynator kilkunastu projektów z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego.

Członek Rady ds. Informatyzacji Edukacji przy Ministrze Edukacji Narodowej. Członek Zespołu ekspertów ds. społeczeństwa informacyjnego Związku Województw RP.


PRELEGENCI