Prelegent

Wanda Buk

Dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa


Od ponad 2 lat kieruje Centrum Projektów Polska Cyfrowa – jednostką administracji odpowiedzialną za efektywne wdrożenie 10 mld zł. środków unijnych przeznaczonych na cyfryzację kraju. Jest adwokatem z wykształceniem prawniczym zdobytym w Polsce i Francji. Kontynuuje również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej. Wanda Buk w trakcie swojej aktywności zawodowej doradzała podmiotom z rynku regulowanego i brała udział w realizowaniu projektów infrastrukturalnych, w tym również tych finansowanych ze środków publicznych.

PRELEGENCI