Prelegent

Dorota Dublanka

Prezeska Fundacji KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji CYBERIUM


Fundacja działa na rzecz cyfryzacji gospodarki, wspiera upowszechnianie obrotu bezgotówkowego oraz niweluje bariery dla jego wzrostu. Wspomaga rozwój innowacyjnych technologii, przyczynia się do rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych, zarówno w praktyce gospodarczej, jak i w życiu codziennym. Zajmuje się również tematyką bezpiecznej cyberprzestrzeni. Wspiera programy edukacyjne i badawcze, których celem jest rozwijanie kompetencji cyfrowych i dostosowanie ich do przemian technologicznych, zachodzących w przestrzeni życia publicznego, zawodowego i prywatnego.

Od kwietnia 2017 r. Fundacja Cyberium jest partnerem społecznym ogólnopolskiego Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej i Policji drogowej, realizowanego wspólnie z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i KIR.

Dorota Dublanka posiada wieloletnie doświadczenie lidera rozwoju i wdrażania globalnych projektów społecznych – Microsoft for nonprofits, Google for nonprofits oraz lokalnych innowacyjnych projektów opartych o nowe technologie – pionierski projekt wspierający rozwój smart cities „Dane po warszawsku” realizowany przez organizacje pozarządowe, Orange Labs i Politechnikę Warszawską przy wsparciu NCBiR.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu MBA Koźmiński Executive Business School, w KIR pełni funkcję Dyrektor Departamentu Rozwoju Zasobów Ludzkich i Efektywności Organizacyjnej. Jest również aktywnym członkiem think tanku HR Influencers.

PRELEGENCI