Prelegent

Dariusz Andrzejewski

Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II we Wrześni


Nauczyciel dyplomowany z 27-letnim stażem, studia podyplomowe w zakresie informatyki, trener w projektach związanych z edukacją multimedialną, wykorzystaniem technologii informatycznych w szkole. Opiekun merytoryczny uczniów biorących udział w ogólnopolskich konkursach informatycznych, inicjator wdrożenia w szkole innowacyjnych programów „Szkoła Zarządzająca Wiedzą”, „Eduscience”, „Matematyka Innego Wymiaru”, „Nauka Programowania w Baltie”. Zorganizował pierwszą w Wielkopolsce mobilną pracownię komputerową opartą na technologii Classmate PC.

Organizator cyklicznych konferencji, seminariów i warsztatów „Lepsza Edukacja” dla nauczycieli oraz władz oświatowych, promujących stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji. Uczestnik i prelegent ogólnopolskich targów edukacyjnych, konferencji podczas, których uczniowie SSP nr 6 z Wrześni prezentowali umiejętności Wzorcowej Klasy. Prowadzący wraz uczniami warsztaty podczas Konferencji WCCE oraz IwE 2013 w Toruniu. W 2012 roku odznaczony medalem KEN, w 2015 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, laureat nagrody TOP 3 Mężczyźni w Edukacji. Członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji przy MEN.

PRELEGENCI