Prelegent

Justyna Duszyńska

Zastępca Dyrektora Biura Analiz i Projektów Strategicznych w Ministerstwie Cyfryzacji


Pełni funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, w ramach którego m.in. koordynuje opiniowanie i monitorowanie projektów informatycznych realizowanych na poziomie rządowym oraz projektów aktów prawnych w zakresie związanym z cyfryzacją. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych w ramach budowy i rozwoju e-administracji. W latach 2012-2016 ekspert w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej ds. interoperacyjności rozwiązań i identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznych. Brała udział w wypracowaniu schematu identyfikacji elektronicznej w Polsce, koncepcji wdrożenia dowodu elektronicznego, a także w projekcie integracji banków z Profilem Zaufanym ePUAP. Wdrażała rozwiązania prawne w obszarze związanym z informatyzacją, w tym w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania. Entuzjastka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania kontaktów obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

PRELEGENCI