Prelegent

Paweł Makowski

Wiceprezes Zarządu Jamano Sp. z o.o.


Posiada wieloletnie, bardzo duże doświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych. Przez kilka lat był członkiem kadry kierowniczej polskiego organu ochrony danych - GIODO, będąc wicedyrektorem odpowiedzialnym m.in. za współpracę międzynarodową (w tym prace nad RODO na szczeblu UE) oraz radcą Generalnego Inspektora. Z racji tych funkcji uczestniczył w pracach przygotowawczych do wprowadzenia w Polsce RODO, a także pracach ustawodawczych z zakresu ochrony danych osobowych. Jest autorem wielu dokumentów i opinii wydanych przez GIODO. Jest też współautorem pierwszego w Polsce komentarza do RODO wydanego pod redakcją dr Edyty Bielak-Jomaa i dra Dominika Lubasza. Występował z referatami na licznych konferencjach naukowych i warsztatach poświęconych ochronie danych osobowych w Polsce i za granicą. Wykładowca studiów podyplomowych poświęconych tej tematyce.

PRELEGENCI