Prelegent

Piotr Wojczys

Audytor wewnętrzny i IOD, Urząd Miejski w Gdańsku


Certyfikowany audytor systemów informatycznych (CISA), certyfikowany audytor ds. kontroli wewnętrznej (CICA). Absolwent Politechniki Gdańskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze IT. W latach 2006–2009 dyrektor Biura Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Prowadził wiele projektów informatycznych, w tym dofinansowanych ze środków EU, m.in. „e-Gdańsk – europejska metropolia on-line”. Współautor pierwszej w Polsce lokalnej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego „e-Gdańsk – strategia rozwoju i wykorzystania technologii informatycznych e-administracja w mieście Gdańsku”.

Wykładowca studiów podyplomowych (Sopocka Szkoła Wyższa) i prowadzący szkolenia w zakresie audytu informatycznego, bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów w prasie specjalistycznej m.in w miesięczniku „IT w Administracji” oraz kwartalniku „ABI Expert”. Jest członkiem stowarzyszeń ISACA oraz SABI.

PRELEGENCI