Prelegent

Witold Drożdż

Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska


Od 2012 Dyrektor Wykonawczy ds. Korporacyjnych w Orange Polska oraz Członek Rady Fundacji Orange. W latach 2010-2012 Wiceprezes Zarządu, a następnie p.o. Prezesa Zarządu PGE Energia Jądrowa S.A. W latach 2007-2010 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialny za rozwój społeczeństwa informacyjnego i rejestry publiczne oraz Przewodniczący rządowego Zespołu „Polska Cyfrowa” i członek rządowego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Energetycznego oraz międzyresortowego Zespołu ds. Telewizji i Radiofonii Cyfrowej.

Jest laureatem nagród Info-Star (2009), INFOSTAT (2009) i Ambasador Gospodarki Elektronicznej (2008). Członek Rady Głównej Business Centre Club. Ukończył prawo i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent Stanford Executive Program na University of Stanford.

PRELEGENCI