Prelegent

Marcin Stefański

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego


Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim oraz Podyplomowych Studiów Biznesowych MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Wieloletni wykładowca z zakresu informatyki, społeczeństwa informacyjnego oraz e-Administracji. Z branżą ICT związany od 1989r. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zaczął pracę w 1999 r. Organizator i uczestnik wielu wdrożeń i projektów dot. informatyki i rozwoju SI. Członek m.in. Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP oraz Zespołu ds. bezpieczeństwa Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Obecnie pełni także funkcję kierownika Przedsięwzięcia Strategicznego Pomorskie eZdrowie.

PRELEGENCI