Prelegent

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski


Ekspert, doradca i trener z dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze budowy wizerunku, relacji z mediami, konstruowania strategii oraz zarządzania sytuacjami kryzysowymi.

Doktor habilitowana, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
Od ponad dwóch dekad doradza i szkoli zarządy spółek, przedstawicieli samorządów, instytucji publicznych i innych organizacji. Doradza w sytuacjach trudnych, gdy kryzys przedostanie się do mediów, jak również pomaga konstruować strategie uwzględniające działania prewencyjne minimalizujące ryzyko wystąpienia kryzysu. Realizuje audyty komunikacyjne wskazujące silne i słabe strony komunikacji organizacji, ale także potencjalne szanse i zagrożenia.

Autorka trzech książek i blisko stu artykułów na temat komunikowania się organizacji i public relations. Jest biegłą sądową z zakresu mediów i komunikacji społecznej, w tym public relations, kreowania wizerunku publicznego i medialnego, naruszenia wizerunku offline oraz online. Jest ekspertką Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Członkini Zespołu ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, w którym zajmuje się problematyką kampanii społecznych oraz Zespołu przy Ministerstwie Rozwoju. Należy do Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.Pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations oraz zasiadała w Radzie Etyki Public Relations. Pełniła funkcję Prezesa Parku Technologicznego S.A. w Koszalinie oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Radia Koszalin S.A.

Laureatka nagród branżowych PRoton 2013 oraz Lew PR 2013 w obszarze edukacji public relations.

Więcej:
www.monikakaczmarek-sliwinska.pl
www.linkedin.com/in/monika-kaczmarek-sliwinska-a809b4/

PRELEGENCI