Prelegent

Dr Piotr Bojko

Kierownik przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego


Doktor nauk humanistycznych i informatyk. Ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tamże doktoryzował się. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania projektami na Politechnice Gdańskiej.

Pracuje w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego, pełni funkcję kierownika przedsięwzięcia strategicznego Zdolni z Pomorza – pakietu 26 projektów wspierających rozwój szczególnie uzdolnionych uczniów. Ma ponad 10 lat doświadczenia w zakresie koordynacji realizacji złożonych projektów, początkowo w dziedzinie IT, a od 2010 roku w obszarze edukacji. Brał udział w pracach nad dokumentami strategicznymi województwa pomorskiego.

Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

PRELEGENCI