Prelegent

Zbigniew Gamza

Naczelnik Wydziału Informatyki - Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych w Wodzisławiu Śląskim


Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studia podyplomowe z zakresu Informatyki.

Od 1991 do 2010 roku nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym w Wodzisławiu Śląskim. Od 1996 roku rozpocząłem pracę w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego jako informatyk, początkowo na ½ etatu, a od 2010 roku pełny wymiar pracy, kierownik powstającego Biura Informatyki. W 2016 roku utworzyliśmy Wydział Informatyki - Miejskie Centrum Przetwarzania Danych, którego zostałem naczelnikiem.

Do zadań powstałego Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych należy obsługa informatyczna jednostek podległych Urzędowi Miasta w Wodzisławia Śląskiego, takich jak:

 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu Śląskim,
 • Zarząd Dróg Miejskich w Wodzisławiu Śląskim,
 • Służby Komunalne Miasta Wodzisławia Śląskiego
 • Placówki Oświatowe Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tworząc MCPD centralizujemy zarządzanie zasobami informatycznymi miasta ujednolicając infrastrukturę we wszystkich jednostkach, przenosząc dane do głównej miejskiej serwerowni. Będąc operatorem telekomunikacyjnym JST, dla wspomnianych jednostek świadczymy usługi dostępu do Internetu.

W ramach wydziału realizujemy wiele projektów informatycznych z działania 8.3 POIG i innych:

 • Internet w domu – cyfrowe okno na świat
 • Internet w każdym domu. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego
 • Nowe wyzwania-nowe możliwości.
  Informatyzacja Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego
 • e-Urząd – dodaj do ulubionych! Wsparcie elektronicznej administracji Gmin: Strumień, Brenna, Haźlach, Pawłowice i Zebrzydowice oraz Miast Ustroń i Wodzisław Śląski
 • System Informacji Przestrzennej w Wodzisławiu Śląskim
PRELEGENCI