Prelegent

Artur Krawczyk

Dyrektor ds. projektów cyfrowych, Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego i Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Menedżer projektów międzynarodowych, związanych z technologiami społeczeństwa informacyjnego. Ekspert w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, programowania regionalnego i lokalnego e-Rozwoju. Autor i współautor dokumentów strategicznych i planistycznych związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, w tym także pierwszej polskiej regionalnej strategii eZdrowia.

W latach 2012-2013 ekspert Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk [IPPT PAN], doradca punktu konsultacyjnego Programu Szczegółowego - Konkurencyjność i Innowacje na Rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacji i Komunikacji [CIP - Competitiveness and Innovation Programme].

Autor i współautor wielu wniosków projektowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Promotor programów upowszechniania kompetencji cyfrowych i wiedzy [Alfabetyzacji cyfrowej] o praktycznych zastosowaniach teleinformatyki dla wzrostu gospodarczego i integracji społecznej. Specjalista w zakresie programowania innowacyjnego rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.

Współtwórca koncepcji realizacyjnej oraz koordynator największego w Europie programu alfabetyzacji cyfrowej pokolenia 50+ pn. Polska Cyfrowa Równych Szans nagrodzonego nagrodą WSIS Project Prizes 2011, przyznawaną w przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU -  International Telecommunication Union) oraz wyróżnionego w 2015 roku w konkursie The Best Of Accesibility Project, w ramach plebiscytu projektu Polska Akademia Dostępności.

Współtwórca powołanego w lutym 2014 roku Centrum Kreacji i Edukacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI w Tarnowie. Od stycznia 2014 roku, członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

PRELEGENCI