Prelegent

Dr Tomasz Komorowski

Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego


Odpowiedzialny m.in. za utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektu e-administracji województwa zachodniopomorskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), obecnie Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, członek Rady Naukowej PTI na kadencję 2017-2020. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

PRELEGENCI