Prelegent

Marcin Kraska

Kierownik Zespołu Realizacji Zadań Inwestycyjnych, NASK


Absolwent Politechniki Warszawskiej, od 1997 związany z NASK. Budował i rozwijał sieci transmisji danych w NASK, zarówno światłowodowe jak i radiowe. Odpowiadał w NASK za wdrożenie usługi telefonii, od ISDN po SIP. Od 2 lat zaangażowany w tematykę usług dostępu do Internetu dla szkół. Realizował pilotażowe podłączenie szkół do OSE. Przygotowywał koncepcję OSE.
Aktywnie uczestniczy w budowie sieci OSE oraz tworzeniu procesów dotyczących podłączenia szkół do OSE.

PRELEGENCI