Prelegent

Tadeusz Rudnicki

Główny specjalista Centrum Elektronicznej Gospodarki w Instytucie Logistyki i Magazynowania


Zajmuje się metodami elektronicznej współpracy przedsiębiorstw w relacjach B2B oraz B2G. Obecnie jego głównym zadaniem jest wdrażanie platformy elektronicznego fakturowania w dostawach publicznych (PeF) oraz działania wdrożeniowe procesu e-fakturowania w dwóch dużych instytucjach publicznych w ramach projektu CEF e-Invoicing. Jest uczestnikiem zespołu wsparcia działań OpenPeppol w Polsce.

Jest ekspertem Europejskiego Wielostronnego Forum Elektronicznego Fakturowania oraz CEN TC434 (Europejska Norma e-faktury), CEN TC440 (standardy e-dokumentów handlowych). Doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej. Tematem jego pracy doktorskiej są modele systemów elektronicznej obsługi dostaw publicznych.

PRELEGENCI