Prelegent

Tomasz Łukawski

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach


W latach 2016-2018 powołany przez Minister Cyfryzacji do Zespołu Lidera Cyfryzacji w ministerstwie.

Innowator oświatowy, działacz społeczny, którego pasją jest zmienianie polskiej szkoły.

Członek Rady Programowej Sieci Edukacji Cyfrowej KOMET@, Członek Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce.

Jest dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach - pokazowej szkoły, która otrzymała tytuły Microsoft Showcase School w latach 2015-2018. Placówka posiada m.in. certyfikaty „Szkoła w chmurze” oraz „Modelowa Szkoła”. Zdobył prestiżowy tytuł eksperta innowacyjnego nauczania Microsoft Innovative Educator Expert oraz w 2017 Microsoft Innovative Educator Fellow i pełnił funkcję koordynatora międzynarodowego programu Microsoft in Education, prezentował dorobek placówki na Global Forum E2 w Redmont w USA.

Przeprowadził szereg zmian, wdrożeń, innowacji tworząc szkołę od podstaw jako pierwszy dyrektor SP3. Prowadzi seminaria dla studentów pedagogiki i zarzadzania oświatą. Jest prelegentem na ogólnopolskich konferencjach prowadząc wykłady i warsztaty z zastosowania TIK w zarządzaniu placówkami oświatowymi, wdrożeń systemów komputerowych, zastosowań TIK w metodyce nauczania, zarządzania zmianą czy modelu funkcji dyrektora szkoły.

Współpracuje jako ekspert z Ministerstwiem Edukacji Narodowej. Ukończył kierunek Zarządzanie Ogólnomenedżerskie na Wydziale Zarządzania UW. Studia podyplomowe dla Koordynatorów IT na Uniwersytecie Wrocławskim. Magister pedagogiki UW, nauczyciel dyplomowany informatyki.

Prowadził działalność gospodarczą zajmującą się szkoleniami nauczycieli, wdrożeniami systemów informacyjnych i administrowaniem systemów sieciowych. Egzaminatorr ECDL, Trenera Intel-Teach to the Future, Menedżer Oświaty, Administratora Sieci. Członek komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli na lata 2015-2020. W roku 2015 otrzymał Medal KEN. Fundacja Edukacja Na Nowo przyznała mu statuetkę „TOP 3 Mężczyźni w Edukacji 2016”.

PRELEGENCI