Prelegent

Borys Stokalski

Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Partner, prezes zarządu w firmie RETHINK, aktywny doradca w obszarze cyfrowych transformacji przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przedsiębiorców w branży IT.

W roku 1987 ukończył informatykę na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1991 współtwórca i członek władz (przez wiele lat również w roli prezesa zarządu) firmy Infovide, przekształconej w 2006 roku procesie fuzji w notowaną na warszawskiej GPW grupę Infovide-Matrix, wiodącego dostawcy usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Po przejęciu w 2015 roku grupy Infovide-Matrix przez grupę ASSECO zaangażowany jako inwestor i mentor w szereg przedsięwzięć o charakterze startupowym, ukierunkowanych na główne nurty cyfrowej transformacji biznesu. Autor licznych publikacji poświęconych strategicznym i zarządczym aspektom technologii, innowacyjności, popularyzator dobrych praktyk zarządzania na styku biznesu i technologii. Wieloletni członek Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek Rady Ekspertów Magazynu Think Tank oraz Senior Consultant międzynarodowego think tanku Cutter Consortium.

PRELEGENCI