Prelegent

Ewa Halska

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty


Specjalistka w zakresie prawa oświatowego, audytu i kontroli zarządczej w oświacie. Edukator akredytowany przez MEN. Wieloletni trener szkoleń dotyczących zarządzania oświatą w krajowym, regionalnych i lokalnych ośrodkach doskonalenia nauczycieli i uczelniach wyższych.

Współpracuje z JST w systemowych projektach MEN w zakresie zarządzania oświatą samorządową. Współautorka programów, koordynator szkoleń i trener projektu ORE 'Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na szczeblu regionalnym i lokalnym" oraz współautor programu i trener w projekcie "Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów". Autorka publikacji oświatowych, w tym książki "Prawo w Szkole: Delegowanie uprawnień" (IBO, 2007). Wcześniej: dyrektor szkoły, wizytator.

PRELEGENCI