Prelegent

Tomasz Filipowicz

Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich, Urząd Miejski w Gdańsku


Prawnik, od 12 lat pracujący w służbie mieszkańcom. Gdańszczanin od urodzenia. Swoje pierwsze kroki stawiał jako inspektor obsługujący skargi i interwencje kierowane od mieszkańców.

W latach 2009-2015 pełnił funkcję Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. ochrony danych osobowych. W 2015 roku na polecenie Prezydenta rozpoczął proces wdrażania projektu Gdańskie Centrum Kontaktu (GCK). Obecnie pełni funkcję kierownika projektu GCK. W latach 2017 - 2018 kierował Kancelarią Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz współzarządzał pracą Wydziału Spraw Obywatelskich i koordynował procesy związane z dostępem do informacji publicznej.

PRELEGENCI