Prelegent

Andrzej Ręgowski

Departament Zarządzania Strategicznego, Ministerstwo Finansów


Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w instytutach naukowych i sektorze prywatnym.

Od 1990 związany z administracją państwową. Stażysta Dyrekcji Generalnej XXI Komisji Europejskiej (obecnie TAXUD). Brał udział w opracowywaniu i wdrażaniu informatycznych rozwiązań systemowych w administracji publicznej w kraju i za granicą. Wieloletni doradca Prezesa Głównego Urzędu Ceł, a następnie Dyrektor Departamentu Administracyjno-Inwestycyjnego GUC oraz Pełnomocnik Prezesa GUC ds. Informatyzacji Służby Celnej. W latach 2003-2010 ekspert w projektach na rzecz administracji państwowych na Słowacji, w Rumunii, Macedonii, Turcji i na Litwie. Od 2010 r. Pełnomocnik Szefa Służby Celnej ds. Programu e-Cło, a od maja 2012 do stycznia 2014 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, gdzie kierował pracami nad przygotowaniem Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa przyjętego przez Radę Ministrów jako program rozwoju oraz nadzorował prace nad nowelizacją ustawy o informatyzacji, której celem było usunięcie barier prawnych w korzystaniu z usług e-administracji.  Organizował współpracę międzyresortową pod kątem inicjowania i realizacji projektów informatycznych administracji państwowej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Obecnie pracownik Departamentu Zarządzania Strategicznego w Ministerstwie Finansów.

Jest rzecznikiem strategicznego podejścia w zarządzaniu sektorem publicznym, budowy systemu informacyjnego państwa opartego na zarządzaniu procesowym, ścisłej współpracy międzyresortowej, a także rozwoju kompetencji zarządczych w administracji państwowej.

PRELEGENCI