Prelegent

Piotr Rutkowski

Wiceprezes Fundacji Instytut Mikromakro


Doradca ds. nowych technologii kancelarii Wardyński i Wspólnicy Od roku 1990 prowadzi własną firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w problematyce regulacji dla telekomunikacji, strategii rynków regulowanych i nowych trendów technologicznych, bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Doradza w sprawach nowych technologii w kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy, gdzie zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki. Pomagał utworzyć w kancelarii interdyscyplinarną praktykę nowych technologii, współpracuje z praktyką prawa energetycznego i praktyką prawa lotniczego. Doradzał wielu firmom sektora telekomunikacji. Był też zatrudniany jako ekspert przez administrację łączności, Sejm, instytucje międzynarodowe. Jest jednym ze współtwórców systemu prawnego dla sektora telekomunikacji w Polsce.Uczestniczył w planowaniu i przygotowaniu kilkunastu projektów samorządowych sieci szerokopasmowych.

Jest też założycielem i wiceprezesem fundacji Instytut Mikromakro, think-tanku zabiegającego o społeczną akceptacją nowych technologii. W ramach Instytutu Mikromakro uczestniczył w organizacji wielu konferencji na temat systemów inteligentnych w ochronie gospodarki, bezpieczeństwa w mieście, dronów. Jest też współautorem raportów opracowanych przez fundację, w tym raportów rynkowych na temat dronów. Z ramienia fundacji uczestniczy w pracach Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych.

Jest absolwentem Wydziału Fizyki na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował fizykę i astronomię. Ukończył również na Uniwersytecie Warszawskim podyplomowe studia fotografii i informacji obrazowej. Ukończył kurs podstaw i zastosowań kryptografii na szwajcarskim ETH. W Akademii Obrony Narodowej ukończył studia podyplomowe bezpieczeństwa teleinformatycznego.

PRELEGENCI