Prelegent

Dariusz Marcjasz

Wiceprezes Zarządu Krajowej Izby Rozliczeniowej


Wiceprezes Zarządu KIR od 2013 roku, odpowiedzialny za Obszar Usług Kartowych i Internetowych.
Wcześniej pracował w bankach, tj. ABN AMRO Banku, Citibanku, Lukas Banku, Pekao SA oraz Kredyt Banku. W ostatnim z wymienionych pełnił funkcję dyrektora zarządzającego obszarem płatności nadzorując rozwój i wdrażanie produktów płatniczych, operacje bankowe oraz zarządzanie płynnością gotówkową w oddziałach banku. Wcześniej, w latach 1994-2010, związany z bankowością transakcyjną dla przedsiębiorstw (wprowadzanie w bankach rozwiązań typu mass collect, polecenie zapłaty, cash pooling, EBPP i bankowość internetowa). W latach 2010-2012 był członkiem Rady Nadzorczej KIR. W 2016 roku odznaczony medalem Kopernika przez Związek Banków Polskich.

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Międzynarodowej Szkoły Zarządzania im. L. Koźmińskiego.


PRELEGENCI