Prelegent

Tomasz Napiórkowski

Dyrektor Departamentu Rozwoju Usług Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji


Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych Społeczeństwo Informacyjne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

PRELEGENCI