Prelegent

Mariusz Gonera

Starszy Informatyk, Starostwo Powiatowe w Końskich


Absolwent Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach gdzie specjalizował się m.in. w wykorzystaniu narzędzi informatycznych usprawniających zarządzanie organizacją i bezpieczeństwo informacji. W samorządzie terytorialnym obecny od 2005 roku. Od 12 lat związany z organizacją i funkcjonowaniem IT w Powiecie Koneckim. Pełnił funkcję kierownika Referatu ds. Informatyki. W latach 2007 – 2015 pełnił był Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Od 2008 roku pracuje na stanowisku starszego informatyka w Starostwie Powiatowym w Końskich. Obecnie większość czasu poświęca zagadnieniom cyberbezpieczeństwa oraz technicznym aspektom projektów IT.

PRELEGENCI