Program ramowy

15:00

OTWARCIE KONFERENCJI

15:30

I sesja plenarna
Nowe klocki czy nowy obrazek cyfrowego państwa? Refleksja systemowa

17:30

BLOK I
Ranking e-usług publicznych: co działa, a co się ślimaczy?

BLOK II
Wybory Samorządowe 2018 – jak je wygrać dzięki wsparciu narzędzi cyfrowych?

BLOK III
Miasta zrównoważonego rozwoju – smart cities

19:00

Dyskusja strategów
W poszukiwaniu wspólnej wizji cyfrowego państwa

9:00

II sesja plenarna
Miasta 5.0. Perspektywa roku 2030

10:30

BLOK IV
Jak wyprowadzić z impasu polskie inwestycje w systemy e-zdrowia?

BLOK V
Finansowanie projektów cyfrowych - ocena śródokresowa roku 2018 i wizja perspektywy budżetowej UE: 2021-27

BLOK VI
Wyzwania OSE - szkoła jako cyfrowe środowisko edukacji. Rzeczywistość a oczekiwania

12:00

Panel czterech prezesów:
Cyfryzacja jako lekarstwo na depopulację i zwijanie się polskich miast

14:00

BLOK VII
Bezpieczeństwo cyfrowe w samorządach lokalnych – nowe obowiązki, stare problemy

BLOK VIII
Cyfrowe przyspieszenie w urzędzie  - kierunek bezgotówkowe płatności  i e-faktury

BLOK IX
Forum Cyfrowych Regionów: koniec wielkich projektów?

16:00

BLOK X
Rozporządzenie RODO a konieczne zmiany w urzędach administracji samorządowej

BLOK XI
Debata „okrągłego stołu”: JAK PLANOWAĆ I BUDŻETOWAĆ WYDATKI NA CYFRYZACJĘ SZKÓŁ?
Szkolenia - oprogramowanie – sprzęt – dostęp do Internetu

17:30

Debata (samo)rządowa
Niedaleka przyszłość samorządowej informatyki: rewolucja czy cyfryzacja bałaganu?

10:00

BLOK XII
Informatyk w urzędzie
– profesjonalista, czy złota rączka?
Seminarium ze Związkiem Gmin Pomorskich


BLOK XIII

Gorące tematy cyfrowej szkoły Anno Domini 2018
Seminarium z Departamentem Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

Pobierz program (PDF, 150kb)