Prelegent

Grzegorz Czwordon

Główny specjalista w Departamencie Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami unijnymi, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz public relations.

W latach 2007-2012 związany z samorządem terytorialnym, gdzie zajmował się procesem inwestycyjnym, zamówieniami publicznymi, drogami publicznymi i funduszami unijnymi. Od 2012 roku jako główny specjalista w Departamencie Telekomunikacji Ministerstwa Cyfryzacji (dawniej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) zajmuje się wsparciem projektów szerokopasmowych, legislacją związaną z procesem inwestycyjnym w zakresie telekomunikacji oraz kwestiami związanymi z oddziaływaniem pola elektromagnetycznego i wdrożeniem sieci 5G.

PRELEGENCI