Prelegent

Bartłomiej Balcerek

Politechnika Wrocławska, WCSS


Ukończył studia dzienne na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w 2002 roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera. Od 2002 roku zatrudniony we Wrocławskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, przez 8 lat jako administrator klastra komputerowego w Dziale Komputerów Duzej Mocy, obecnie na stanowisku specjalisty w Zespole Bezpieczeństwa Informacji, pełniąc funkcje jego lidera. Posiada 10-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Brał udział w szeregu krajowych i międzynarodowych projektów, zarówno jako analityk, projektant (Clusterix, KMD2), jak i koordynator (KMD, PL-Grid, PLGrid Plus, PLGrid-NG) prac związanych z bezpieczeństwem IT. Kierował ponad 100 audytami aplikacji webowych, obejmującymi wszystkie współczesne platformy webowe i języki programowania oraz testami penetracyjnymi (łącznie kilkaset serwerów sieciowych). Jest wieloletnim członkiem organizacji EGI-CSIRT oraz PIONIER CERT. Opublikował szereg publikacji naukowych z dziedziny bezpieczeństwa IT, w szczególności w środowiskach obliczeniowych. Zajmuje się także wyszukiwaniem i wsparciem likwidacji podatności w powszechnie stosowanych oraz specjalizowanych aplikacjach.

PRELEGENCI