Prelegent

dr Tomasz Tokarz

Koordynator projektu Innowacyjna Edukacja


Wykładowca, coach, trener, mediator. Nauczyciel w szkołach alternatywnych. Prowadzi zajęcia w oparciu technologie mobilne. Fan i promotor edukacji cyfrowej. Członek Rady Programowej Sieci Kompetencji Cyfrowych KOMET@. Blog: Innowacyjna edukacja. 

PRELEGENCI