Prelegent

Dr Bogusław Bławat

Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur - Państwowego Instytutu Badawczego


Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki (Akademia Leona Koźmińskiego). Research Analyst (National University of Singapore). Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i doradztwie (EY). Aktualne zainteresowania badawcze: modelowanie polityk makroekonomicznych państwa z użyciem Big Data i AI. Pasjonat przyszłości, konsument teraźniejszości, świadek dnia wczorajszego

PRELEGENCI