Prelegent

Marcin Wojdat

Sekretarz m.st. Warszawy


Socjolog, absolwent UW, społecznik, pracownik warszawskiego samorządu. Przez długie lata związany z sektorem organizacji pozarządowych. Obecnie pełni funkcję Sekretarza m.st. Warszawy, wcześniej twórca i dyrektor Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, które wprowadziło nowatorskie rozwiązania związane  z zarządzaniem warszawskim samorządem przy użyciu partycypacji społecznej oraz badań społecznych. W Urzędzie odpowiada m.in. za koordynację działań, informację wewnętrzną, rozwój nowych technologii, systemową współpracę z uczelniami oraz wdrażanie idei smart city realizowanej poprzez wspieranie rozwiązań oddolnych, społecznościowych, biorąc pod uwagę lokalny sposób zastosowania globalnych technologii. Był koordynatorem projektu Warszawa 19115. Propagator udostępniania i otwierania danych (api.um.warszawa.pl, Dane po warszawsku, BIHAPI).

PRELEGENCI