Prelegent

Dr Krzysztof Heller

Partner Zarządzający w InfoStrategia sp. z o.o.


Ma 57 lat. Ukończył studia magisterskie, a następnie otrzymał stopień doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim. Informatyką zajmuje się od 1984 roku, kiedy rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki UJ. Następnie pracował jako administrator systemów, kierownik zespołu programistycznego i konsultant. Był zaangażowany w tworzenie polskiej części Internetu. Od 1996 roku pracuje w sektorze telekomunikacyjnym, najpierw jako dyrektor Departamentu Informatyki w Netia Telekom, a następnie na takim samym stanowisku w Polskiej Telefonii Cyfrowej. W latach 2000-2001 był dyrektorem ds. informatyki w Grupie Elektrim i prezesem zarządu El-Net S.A., prywatnego operatora telekomunikacyjnego telefonii stacjonarnej. Od jesieni roku 2001 do lata 2003 był wiceministrem infrastruktury ds. łączności. Od roku 2004 wspólnie z Andrzejem Szczerbą prowadzi firmę doradczą InfoStrategia wspierającą projekty m.in. w zakresie funduszy strukturalnych, elektronicznej administracji, usług telekomunikacyjnych o wartości dodanej, rozwoju infrastruktury teleinformatycznej. Autor i współautor kilkudziesięciu analiz i opracowań z dziedziny infrastruktury szerokopasmowej, e-administracji i społeczeństwa informacyjnego. Jest także ekspertem w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji.

Odznaczony Krzyżem Zasługi za pracę przy tworzeniu polskiego Internetu.

PRELEGENCI