Prelegent

Maciej Bułkowski

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Absolwent Wydziału Telekomunikacji i Elektrotechniki Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy, specjalność Systemy Telekomunikacyjne. Od początku swojej pracy zawodowej związany z wdrożeniami oraz utrzymaniem systemów informatycznych. W chwili obecnej Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odpowiedzialny za utrzymanie, zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną, tworzenie aplikacji i zarządzanie projektami za zakresu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Regionie. Przewodniczący Zespołu Eksperckiego przy Związku Województw RP oraz członek Zespołu ds. SI przy KWRiST.

PRELEGENCI