Prelegent

Sławomir Kosieliński

Ekspert Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur -Państwowy Instytut Badawczy


Historyk, publicysta, prezes zarządu Fundacji Instytut Mikromakro, zastępca dyrektora Ośrodka Badań nad Przyszłością Collegium Civitas, ekspert Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur -Państwowy Instytut Badawczy. Od roku 1996 do 2010 dziennikarz tygodnika „Computerworld”. W 2008 r. współtworzył scenariusze rozwojowe Polski w ramach Narodowego Programu Foresight „Polska 2020” – Technologie informacyjne i komunikacyjne. W latach 2009–2010 uczestniczył w projekcie małopolskiego foresight „Perspektywa technologiczna Kraków – Małopolska 2020”. Pod jego redakcją ukazał się w grudniu 2010 r. raport końcowy tego projektu. W 2013 r. w ramach współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi i jej Akademią Wójta napisał książkę „Energia w gminie. Od grup zakupowych do energetyki obywatelskiej. Przewodnik energetyczny”.

Współautor raportów Fundacji Instytut Mikromakro o robotyzacji: „Człowiek – maszyna – bezpieczeństwo” (2013) oraz „Roboty w przestrzeni publicznej” (2014). Prowadzi zarazem badania rynku systemów bezzałogowych, których wyniki opublikowano w raportach „Rynek dronów w Polsce. Księga popytu i podaży” (2015) i „Rynek dronów w Polsce. Świt w dolinie śmierci” (2017) oraz „Rynek dronów w Polsce. Jutrzenka. Edycja 2018”. Specjalizuje się w zakresie zarządzania państwem za pomocą technik informacyjnych i komunikacyjnych, zamówień publicznych, nowych technologii pobudzających rozwój miast, bezpieczeństwa narodowego oraz planowania strategicznego metodą foresight, a także pozyskiwania społecznej akceptacji na rzecz dronów i robotów. Jest pomysłodawcą i organizatorem m.in. dziewięciu konferencji „Wolność i bezpieczeństwo” (2004 – 2012), siedmiu konferencji „Państwo w mikro- i makroskali” (2005- 2011), siedmiu Forów Usług Szerokopasmowych (2004- 2010), konferencji „Pięć żywiołów. Wolność – informacja – bezpieczeństwo” (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).

Współtwórca Parady Robotów – Droniady, statycznych i dynamicznych pokazów bezzałogowych statków powietrznych i robotów (2014, 2015, 2016, 2017, 2018), wcześniej zaś pięciu pokazów, treningów i manewrów z zakresu zarządzania kryzysowego (2009 – 2013).

PRELEGENCI