Prelegent

Maciej Staszak

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii, EmiTel


Do EmiTel sp. z o.o. dołączył w lipcu 2015 r. Posiada wieloletnie doświadczenie w branży telewizyjnej i telekomunikacyjnej. Pracował na stanowiskach menedżerskich w firmach: Cyfrowy Polsat S.A., Polkomtel sp. z o.o. ATM S.A., Eutelsat Polska sp. z o.o, TP Emitel sp. z o.o. oraz Vector sp. z o.o.

Od 2002 r. współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami w zakresie wdrażania w Polsce naziemnej telewizji cyfrowej. Przez lata skutecznie przeprowadził wiele projektów branżowych. Posiada bogate doświadczenie z zakresu sprzedaży, wdrażania na rynek nowych produktów, rozwoju, tworzenia strategii, czy zarządzenia dużymi zespołami.

Studiował na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej.

PRELEGENCI