Archiwum konferencji

Konferencja „Miasta w Internecie” [KMWI] to największe w Polsce spotkanie przedstawicieli środowisk samorządowych, administracji centralnej, sektora teleinformatycznego, mediów, organizacji pozarządowych i środowiska naukowego poświęcone modernizacji i rozwojowi Polski dzięki skutecznemu wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych.

Kiedy organizowano ją po raz pierwszy w 1997 roku była pierwszą tego typu konferencją w Europie Środkowo-Wschodniej, gromadzącą głównie samorządowców. Dziś gromadzi co roku ok. 350 przedstawicieli wszystkich sektorów: publicznego, prywatnego i naukowo-badawczego na debatach o codzienności i przyszłości cyfrowego rozwoju Polski.

Pierwsze edycje konferencji (1997–1999) odbywały się w Tarnowie, w latach 2000-2011 konferencja miała miejsce w Zakopanem, natomiast od 2012 r. gości w Gdańsku.

21. Konferencja
Miasta w Internecie

28-30 czerwca 2017
Gdańsk

21.kmwi.pl

20. Konferencja
Miasta w Internecie

29 czerwca - 1 lipca 2016
Gdańsk

20.kmwi.pl

19. Konferencja
Miasta w Internecie

1-3 lipca 2015
Gdańsk

19.kmwi.pl

18. Konferencja
Miasta w Internecie

11-13 czerwca 2014
Gdańsk

18.kmwi.pl

17. Konferencja
Miasta w Internecie

19-21 czerwca 2013
Gdańsk

17.kmwi.pl

16. Konferencja
Miasta w Internecie

30 maja - 1 czerwca 2012
Gdańsk

16.kmwi.pl

15. Konferencja
Miasta w Internecie

15-17 czerwca 2011
Zakopane

15.kmwi.pl

14. Konferencja
Miasta w Internecie

23-25 czerwca 2010
Zakopane

14.kmwi.pl

13. Konferencja
Miasta w Internecie

24-26 czerwca 2009
Zakopane

13.kmwi.pl

12. Konferencja
Miasta w Internecie

25-27 czerwca 2008
Zakopane

12.kmwi.pl

11. Konferencja
Miasta w Internecie

27-29 czerwca 2007
Zakopane

11.kmwi.pl

10. Konferencja
Miasta w Internecie

7-9 czerwca 2006
Zakopane

10.kmwi.pl

9. Konferencja
Miasta w Internecie

16-18 listopada 2005
Zakopane

9.kmwi.pl

8. Konferencja
Miasta w Internecie

21-23 czerwca 2004
Zakopane

8.kmwi.pl

7. Konferencja
Miasta w Internecie

11-13 czerwca 2003
Zakopane

7.kmwi.pl

6. Konferencja
Miasta w Internecie

12-14 czerwca 2002
Zakopane

6.kmwi.pl

5. Konferencja
Miasta w Internecie

20-22 czerwca 2001
Zakopane

5.kmwi.pl

4. Konferencja
Miasta w Internecie

14-16 czerwca 2000
Zakopane

4.kmwi.pl

3. Konferencja
Miasta w Internecie

23-25 czerwca 1999
Tarnów

3.kmwi.pl

2. Konferencja
Miasta w Internecie

3-5 czerwca 1998
Tarnów

2.kmwi.pl

1. Konferencja
Miasta w Internecie

11-13 czerwca 1997
Tarnów

1.kmwi.pl