Prelegent

Tomasz Kulasa

Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN


Naczelnik Wydziału Innowacji i Technologii w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji MEN, jeden z wiceprzewodniczących Komitetu Sterującego European Schoolnet. W swojej pracy zajmuje się kwestiami związanymi z rozwojem kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, wdrażaniem nowych technologii w edukacji, działalnością innowacyjną i eksperymentalną oraz uczniem zdolnym.

PRELEGENCI