Prelegent

Włodzimierz Marciński

Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego


Matematyk, ekonomista, informatyk. Pracę zawodową rozpoczął w Instytucie Maszyn Matematycznych w Warszawie w zakładzie ds. zastosowań administracyjnych i zastosowania w tym sektorze towarzyszą mu przez całą pracę zawodową.

W IMM, a następnie jako kierujący pracownią pilotowych wdrożeń zakładów MERA tworzy oprogramowanie systemowe i aplikacyjne dla produkowanych w Polsce komputerów. Jest twórcą wielu zastosowań teleinformatycznych w administracji, gospodarce, telewizji oraz w sporcie.  Pracuje w pierwszych tworzonych w Polsce firmach polonijnych. Od 1992 roku pełni funkcję pełnomocnika ministra ds. rozwoju informatyki w MSZ. Tworzy pierwsze zastosowania w służbie dyplomatyczno-konsularnej, koordynuje wdrożenie systemu informatycznego Schengen.  W okresie negocjacji akcesyjnych o członkostwo Polski w UE, w latach 1998-2004 odpowiada za tematykę telekomunikacji i społeczeństwa informacyjnego w przedstawicielstwie w Brukseli, jako pierwszy przedstawiciel Polski zasiada w komitetach Rady UE. W latach 2004-2005 jako podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji współtworzy ustawę o informatyzacji i przy wsparciu środowiskowym, w imieniu Polski przeciwstawia się przyjęciu dyrektywy o patentowaniu oprogramowania. W latach 2008-2011 jest dyrektorem Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w MSWiA współtworząc m.in. przyjętą przez rząd strategię rozwoju społeczeństwa informacyjnego. 

Jako  pełnomocnik ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji  w MAiC   jest inspiratorem projektu integrującego środowisko IT administracji, rady dyrektorów czy profilowanych studiów podyplomowych dla kadry informatyków administracji publicznej.

W latach 2012 -2017 pełni funkcję Lidera Cyfryzacji w Polsce i jest inicjatorem powołania Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Jest członkiem sieci narodowych liderów zainicjowanej przez przewodniczącego KE.  Był długoletnim ekspertem w sprawach informatyki Rady Europy oraz członkiem dwóch kadencji Komitetu Informatyki PAN. Od czerwca 2017 r. pełni funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

PRELEGENCI