Prelegent

Robert Perkowski

Prezes Związku Samorządów Polskich


Urodził się w 1977 roku i niemal od chwili narodzin mieszka w Ząbkach. W 2006 roku został Burmistrzem Miasta Ząbki. Wcześniej (2002-2006) zajmował różne stanowiska urzędnicze w resorcie Ministerstwa Sprawiedliwości, zajmując się Służbą Więzienną (m.in. opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie płac dla całego resortu SW, opiniowanie projektów rozporządzeń rekrutacja i inne). Pracę łączył z równoległą działalnością w samorządzie lokalnym będąc Radnym Miejskim (1996-2002) oraz Radnym Powiatowym (2002-2006), gdzie jako przewodniczący merytorycznej komisji odpowiadał za finanse i inwestycje. Od 21 listopada 2017 roku pełni funkcję prezesa stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich.

W Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ w 2003 roku ukończył studia doktoranckie, a rok wcześniej studia podyplomowe traktujące o analityce zarządzania. Ukończył dwa kierunki studiów wyższych: Zarządzanie i Marketing oraz Finanse i Bankowość (Wyższa Szkoła Businessu i Administracji w Warszawie - PWSBiA) w 2000 roku.W 2001 roku odbył półroczny staż zagraniczny przy kanadyjskim Qeen's University (wymiana w ramach programu studenckiego AIESEC).

Od 2000 r. współpracował z Prof. Wacławem Szymanowskim, będąc członkiem jego grupy naukowo-badawczej przy SGGW w Warszawie. Wraz z nim brał udział w projektach takich jak: "Nowe możliwości i metody działań innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w układach wirtualnych" (nr. proj. 2 H02D 030 22) pod kierownictwem prof. dr hab. Zdzisława Cygana a finansowany przez MNiSW, oraz innych publikacjach finansowanych przez KBN (np. Wirtualizacja działań małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), red. Cygan Z., WSEI, Warszawa, 2003).

Odznaczony wieloma nagrodami w tym:

 1. SREBRNYM MEDAL EM AKADEMI POLSKIEGO SUKCESU za wkład w dynamiczny rozwój miasta i dbałość o rozwój i kulturę w powiecie (2009 rok)
 2. ODZNAKĄ za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (2009 rok)
 3. BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „Za Zasługi dla Sportu” (2012 rok)
 4. Ósmą nagrodą w kategorii włodarzy małych miast, którzy odnieśli największy sukces podczas swojej kadencji w latach 2010-2014. Rankingi przygotowało Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” (2014)
 5. ZŁOTYM MEDALEM im. Jana Kilińskiego za aktywną działalność w realizacji społeczno-zawodowych
  i gospodarczych zadań rzemiosła a w szczególności za zaangażowanie we wsparcie procesu wdrażania Programu „Samorządowa Polska” (2015)
 6. MEDALEM „Kazimierza III Wielkiego” przyznanym przez Związek Banków Polskich (2015)
 7. Wyróżnieniem Związku Banków Polskich z okazji 25-lecia współpracy samorządów z bankami za zasługi dla dialogu i rozwoju rynku finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego (2015)
 8. BRĄZOWYM MEDAL EM za Zasługi dla Policji (2016)
 9. BRĄZOWĄ ODZNAKĄ „Za Zasługi w pracy Penitencjarnej
 10. ODZNAKĄ HONOROWĄ za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego, przyznana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2017)
 11. ZŁOTĄ ODZANAKĄ Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej
 12. MEDALEM KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania (2017)
PRELEGENCI