Prelegent

Rafał Lew-Starowicz

Zastępca Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Ministerstwa Edukacji Narodowej


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów doktoranckich w Zakładzie Edukacji Medialnej, Wydziału Nauk Pedagogicznych, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji MEN. Wcześniej jako pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych, brał udział w ewaluacji Rządowego Programu „Cyfrowa Szkoła”. Poprzednio w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej kierował pracami Zespołów, których zadaniem było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w mediach elektronicznych. Członek Grup Roboczych Komisji Europejskiej ds. rozwoju umiejętności i kompetencji cyfrowych, oraz Komitetu Konsultacyjnego Programu "Safer Internet" w Polsce, ekspert programu „Szkołą z klasą 2.0”. Członek Komitetu polityki edukacyjnej OECD, Rady międzynarodowego badania PISA.

Jest autorem kilkunastu publikacji oraz kilkudziesięciu audycji radiowych poświęconych funkcjonowania dzieci i młodzieży w środowisku TIK.

PRELEGENCI