Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna

 • dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego
  (pracownicy urzędów gmin i miast, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich i biur związków międzygminnych oraz jednostek organizacyjnych gmin, powiatów, województw i ich związków, będących jedn. sektora finansów publicznych)
  250 zł. + 23% VAT

 • dla przedstawicieli innych sektorów
  (pracownicy administracji rządowej, urzędów i agencji państwowych, firm, instytucji edukacyjnych oraz naukowo-badawczych, organizacji pozarządowych, mediów, etc.)
  600 zł. + 23% VAT


Świadczenia


Osoby uczestniczące w konferencji mają zapewnione:

 • prawo do udziału we wszystkich sesjach i warsztatach konferencyjnych
 • 2 kolacje w formie imprez integracyjnych (27 czerwca i 28 czerwca
 • lunch 28 czerwca oraz koktajl 29 czerwca
 • bufet kawowy
 • materiały konferencyjne

Na kolacje w formie imprez integracyjnych zaprasza Prezydent Miasta Gdańska. Spotkania finansowane są przez Urząd Miejski w Gdańsku.

W ramach opłaty konferencyjnej nie zapewniamy miejsc w hotelu, jednak w kilku z nich dokonaliśmy wstępnej rezerwacji pokoi i wynegocjowaliśmy specjalne ceny dla uczestników konferencji.


Płatności


Należność za udział w konferencji prosimy wpłacić przelewem na konto:

mBank S.A. / 03 1140 1081 0000 2136 5500 1001
Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"
ul. Krakowska 11A, 33-100 Tarnów

z dopiskiem: opłata za udział w 22 Konferencji "Miasta w Internecie" Pana/Pani...


Faktury VAT


Faktura VAT zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" w terminie 14 dni od momentu zaksięgowania wpłaty za konferencję i wysłana na wskazany w formularzu adres. Faktura VAT może zostać wystawiona najpóźniej 14 dni po zakończeniu konferencji.

Możliwe jest również wystawienie faktury pro forma - prosimy o zaznaczenie właściwego pola w formularzu zgłoszeniowym.