Prelegent

Maciej Wyszoczarski

Dyrektor Pionu Administracji, PKO Bank Polski


Absolwent Master of Business Administration przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z branżą bankową związał się w 2008 roku rozpoczynając pracę w BZWBK S.A. Od 2010 roku zatrudniony w PKO Banku Polskim, najpierw jako Dyrektor Centrum Administracji, następnie jako Dyrektor Departamentu Sieci. Od czerwca 2015 roku kieruje Pionem Administracji.

Dodatkowo pełni funkcje członka Rady Nadzorczej Krajowej Izby Rozliczeniowej oraz członka Rady Nadzorczej PKO Finat a także członka Rady Nadzorczej PKO Leasing i PKO Faktoring.
Od 2016 roku koordynator biznesowy strumieni w rządowym programie „Od papierowej do cyfrowej Polski” funkcjonującym w ramach „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W czasie kariery zawodowej zajmował się zarządzaniem nieruchomościami Banku i siecią oddziałów, modernizacją placówek, zapewnieniem rozwoju, unowocześniania i efektywności działania oddziałów oraz urządzeń samoobsługowych.

PRELEGENCI