Prelegent

Krzysztof Dyki

Członek Zarządu nadzorujący Pion Operacji i Eksploatacji Systemów ZUS


Specjalista z zakresu kodu maszynowego, inżynierii wstecznej oprogramowania i optymalizacji procesów zakupowych w sektorze IT.

Biegły sądowy w zakresie: zagadnień informatycznych klasy przedsiębiorstwa; systemów mainframe; analizy umów i specyfikacji zamówień informatycznych; audytów i wycen oprogramowania oraz systemów informatycznych; oceny praw własności intelektualnej oprogramowania i kodów źródłowych; inżynierii wstecznej oprogramowania i baz danych oraz analizy kryminalnej w informatyce (spyware, phising, pharming, botnet). Autor publikacji naukowych i wdrożeń praktycznych z zakresu bezpieczeństwa oprogramowania, kodu maszynowego i problematyki licencyjnej oprogramowania.

Doświadczenie zawodowe
Niezależny ekspert w dziedzinie przeciwdziałania i zwalczania nadużyć finansowych oraz kontroli zamówień informatycznych w zakresie sprzętu, oprogramowania i praw autorskich. Współpracuje z urzędami administracji rządowej, organami rządowej administracji zespolonej oraz jednostkami sektora finansów publicznych, w tym państwowymi instytucjami publicznoprawnymi. Autor rozstrzygających analiz i opinii dotyczących zamówień informatycznych klasy przedsiębiorstwa w obszarze strategicznych systemów państwowych. Autor szkoleń z zakresu informatyzacji, konfliktu interesów, zagrożeń korupcyjnych, cyberprzestępczości, kodu maszynowego, inżynierii wstecznej i praw autorskich.

W przeszłości współtwórca i Członek Zarządu spółki Aplikacje należącej do Ministerstwa Finansów, tworzącej systemy informatyczne wspomagające Administrację Podatkową i inne organy państwa w zmniejszeniu luki podatkowej.

Twórca oprogramowania dla organów państwowych objętego ochroną informacji niejawnych. Poza doświadczeniem w sektorze publicznym samodzielnie realizował zagraniczne projekty komercyjne związane z dekompilacją i inżynierią wsteczną oprogramowania (w tym malware) oraz baz danych. Odpowiedzialny za analizę i optymalizację kodu maszynowego oprogramowania wykonywalnego w zakresie prędkości przetwarzanych danych bez dostępu do kodów źródłowych i dokumentacji. Autor analiz oraz testów zabezpieczeń sprzętowych i programowych zlecanych przez ich producentów (między innymi Sony DADC).

PRELEGENCI